Rusza kolejny projekt akredytowany

2022-11-21T07:48:07+00:00

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje kolejny projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest   współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w okresie 01.06.2022 – 31.08.2023. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej, edukacyjnej/szkoleniowej członków (...)