Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności

Centrum Inicjatyw Lokalnych

 

Sprawozdanie za rok 2022

2022

Sprawozdanie za rok 2021

2021

Sprawozdanie za rok 2020

2020

Sprawozdanie za rok 2019

2019

Sprawozdanie za rok 2018

2018

Sprawozdanie za rok 2017

2017

Sprawozdanie za rok 2016

2016

Sprawozdanie za rok 2015

2015

Sprawozdanie za rok 2014

2014

Sprawozdanie za rok 2013

2013

Sprawozdanie za rok 2012

2012

Sprawozdanie za rok 2011

2011

Sprawozdanie za rok 2010

2010

Wniosek o przyznanie dotacji i umowa dotacji

Wniosek o dotację

Umowa dotacji

Logo CIL

Logo CIL w kolorze

LOGO CIL czarno-białe