PRZEWODNIK PO PROGRAMIE

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Od 2013 roku Centrum Inicjatyw Lokalnych działa jako ośrodek Działaj Lokalnie, wdrażając program na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego w województwie śląskim.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Projekty realizowane w ramach „Działaj Lokalnie” odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, są projektowane i realizowane przez lokalne organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP czy grupy nieformalne. Projekty finansowane są ze środków przyznawanych w ramach lokalnych konkursów grantowych organizowanych przez Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL). Za ich pośrednictwem ODL rozdzielają środki przekazane przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Gminy objęte działaniami CIL w ramach programu Działaj Lokalnie:

  • Pilica,
  • Poręba,
  • Włodowice,
  • Koziegłowy,
  • Poraj,
  • Irządze,
  • Ogrodzieniec.

W ramach programu, komisja grantowa przyznaje dotacje projektom które:
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego, samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Działaj Lokalnie, odbywa się corocznie. 

Informacje o rozpoczynającym się naborze publikujemy na naszej stronie internetowej w zakładce Aktualności. 

Kolejna edycja konkursu z programu Działaj Lokalnie obędzie się w roku 2022.

0
LAT W PROGRAMIE
0
DOFINANSOWANE PROJEKTY
0
TYSIĘCY ZŁOTYCH DOTACJI!