Dokumenty do pobrania dla wnioskodawców
i grantobiorców programu Działaj Lokalnie

 

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU

Wzór wniosku

Wzór wniosku konkursowego

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna

Pakiet dla grantobiorców

Materiały promocyjne

Logotypy