Nazywamy się Centrum Inicjatyw Lokalnych i jesteśmy organizacją pożytku publicznego.

Nasza organizacja powstała w 2004 roku w Zawierciu. Od tego czasu zrealizowaliśmy wiele projektów, których celem było promowanie inicjatyw społecznych, rozwój kompetencji zawodowych mieszkańców czy chronienie od zapomnienia historii miasta Zawiercie. A to tylko ułamek naszych codziennych działań na rzecz lokalnej społeczności.
Naszą misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja zawodowa, a także ochrona historii i budowanie poczucia tożsamości narodowej oraz kulturowej.

Chcesz działać?

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy!

Jeśli jesteś osobą aktywną, zaangażowaną w życie społeczno-kulturalne swojego miasta. Działasz w stowarzyszeniu, fundacji lub w klubie sportowym.

Masz sto pomysłów na minutę, lecz niewiele środków by je zrealizować – skontaktuj się z nami!