Ogłoszenie wyników rekrutacji

Opublikowano: 29 marca 2023

Komisja Rekrutacyjna dokonała analizy formularzy zgłoszeniowych, które wpłynęły do Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w związku z realizowanym projektem nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 (projekt realizowany w ramach przyznanej akredytacji). Projekt zakłada udział przedstawicieli członków konsorcjum, tj. FCIL oraz Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Zawierciu, Łazach, Koziegłowach i Siewierzu w 10-dniowych kursach w Turcji pn.:

  • „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji”,
  • „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji”.

Podczas wyboru kandydatów pod uwagę brano następujące kryteria rekrutacyjne:

1. Posiadanie statusu przedstawiciela FCIL, ZUTW, UWŁ, UTWS, KUTW (pracownik członek, wolontariusz) – ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy zgłoszeniowych:

  • kadra zarządzająca – liderzy sekcji, członkowie zarządu, rady programowej, pracownicy,
  • kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi w zakresie szkoleń i kursów dla członków organizacji pozarządowych.

2. Posiadanie podstawowej znajomości języka angielskiego na podstawie oświadczenia oraz testu zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

3. Uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w kursie na podstawie pytania zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

4. Dotychczasowe zaangażowanie w działalność edukacji dorosłych na podstawie pytania zawartego w formularzu zgłoszeniowym.

5. Gotowość wykorzystania wiedzy na rzecz organizacji na podstawie pytań zawartych w formularzu zgłoszeniowym, w tym:

  • wyrażenie woli wdrożenia zdobytych umiejętności i wiedzy w pracy na rzecz organizacji,
  • deklaracja chęci dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi członkami organizacji,
  • sposób wykorzystania wiedzy na rzecz organizacji.

Lista rankingowa ZUTW

Lista rankingowa UTWŁ

Lista rankingowa UTWS

Lista rankingowa KUTW

Lista rankingowa FCIL

lista rankingowa, rezerwowa, odrzuconych

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie