Działaj Lokalnie 2024

Opublikowano: 4 kwietnia 2024

Daj sobie szansę zadziałać lokalnie! Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego oraz będzińskiego działające w gminach:

– Bobrowniki;

– Irządze;

– Koziegłowy;

– Ogrodzieniec;

– Poraj;

– Poręba;

– Włodowice;

– Żarnowiec

do udziału w kolejnej edycji konkursu Działaj Lokalnie. Działaj Lokalnie to program finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Dzięki niemu możliwe jest podejmowanie społecznie użytecznych działań, aktywności, skupianie lokalnej społeczności wokół wspólnych celów, wartości i idei. W tym roku Centrum Inicjatyw Lokalnych ma do rozdania aż 66 000, 00 zł!

W ramach Konkursu przewidziane jest przyznanie Dotacji na Projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Z udziału w tegorocznym konkursie wyłączone są organizacje i stowarzyszenia, które uzyskały granty w zeszłej edycji konkursu lub otrzymały dofinansowanie co najmniej 2 razy w latach 2019-2023.

 

Wnioski należy składać poprzez generator https://generatorspoleczny.pl/ od 15.04.2024 do 15.05.2024 roku.

Każda gmina objęta konkursem otrzyma szkolenie dotyczące idei Programu Działaj Lokalnie oraz poruszania się w generatorze i składania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, przy ulicy Polskiej 14 B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00, pod numerem telefonu 32 67 020 14, adresem e-mail kruk@cil.org.pl oraz na stronach www.dzialajlokalnie.plhttp://cil.org.pl/ i stronach gmin biorących udział w programie.

W załączniku dostępne są Regulamin konkursu oraz wzór wniosku.

REGULAMIN 2024

Wzór_wniosku

klauzula-informacyjna-odl-cil

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie