Spotkanie podsumowujące projekt Erasmus+

Opublikowano: 31 sierpnia 2023

W dniu 29.08.2023 r. odbyły się spotkania podsumowujące projekt realizowany przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach programu Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Spotkania podsumowujące zostały zorganizowane w siedzibach członków konsorcjum tj. Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Zawierciu, Łazach, Siewierzu i Koziegłowach.

Głównym celem projektu było zwiększenie kompetencji i umiejętności przedstawicieli konsorcjum w zakresie prowadzonych przez siebie organizacji, sekcji oraz zajęć dla osób dorosłych w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji.

Uczestnicy projektu, kadra zarządzająca, edukacyjna, szkoleniowa UTW i FCIL, wzięli udział w międzynarodowych kursach w Turcji z zakresu: „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji” oraz „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji”.

Podczas spotkań podsumowujących uczestnikom projektu zostały wręczone certyfikaty Europass Mobilność potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności.

Podczas kursu „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji” uczestnicy poznali podstawy budowania efektywnej i skutecznej strategii marketingowej w organizacji, jej znaczenie i rodzaje, zasady identyfikowania potrzeb organizacji w budowaniu jej strategii marketingowej, zasady prowadzenia analizy SWOT, sposoby rozwoju misji i wizji organizacji, zasady skutecznego promowania działań organizacji i jej sekcji, sposoby identyfikowania potencjału liderów sekcji i członków organizacji oraz zasady marketingu cyfrowego.

Podczas kursu „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji” uczestnicy poznali zagadnienia związane z pracą zespołową w organizacji, sposoby wyznaczania wspólnych celów i dążenia do ich osiągnięcia, podziału ról w zespole, relacji w zespole, zasady efektywnej pracy zespołowej, sposoby skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole, zasady budowania więzi w zespole, poczucia identyfikacji z organizacją.

Udział w międzynarodowych kursach był dla uczestników także szansą do wzrostu świadomości międzykulturowej, nawiązania nowych kontaktów, poprawy własnej samooceny, wiary we własne możliwości, poprawy umiejętności porozumiewania się w języku angielskim.

 

Projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie