Międzynarodowe kursy w Turcji

Opublikowano: 20 lutego 2023

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, w konsorcjum z UTW w Zawierciu, Łazach, Siewierzu i Koziegłowach, realizuje projekt mobilnościowy, który kierowany jest do przedstawicieli członków konsorcjum, tj. kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/szkoleniowej poszczególnych organizacji do wzięcia udziału w projekcie nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169. Udział w projekcie wezmą 64 osoby, które uczestniczyć będą w czterech międzynarodowych kursach mających na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności kadry w zakresie:

  • działań marketingowych i ich wpływu na zwiększenie potencjału organizacji,
  • pracy zespołowej jako formy wzmacniania produktywności organizacji.

Każdy kurs obejmie 10 dni merytorycznych zajęć łączących teorię z praktyką. Kursy odbywać się będą w Turcji w miejscowości Antalya. Partnerem projektu jest organizacja Go Up Academy.

Terminy wyjazdów:

  • 05.2023 – 19.05.2023 + 2 dni podróży – „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji”
  • 05.2023 – 02.06.2023 + 2 dni podróży – „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji”
  • 06.2023 – 16.06.2023 + 2 dni podróży – „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji”
  • 06.2023 – 30.06.2023 + 2 dni podróży – „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji”

 

Projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie