Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji – kolejna mobilność w Turcji

Opublikowano: 7 czerwca 2023

 

W dniach 22.05.2023 – 02.06.2023 r. odbyła się kolejna mobilność edukacyjna w Turcji. W kursie z zakresu „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji” uczestniczyło 16 przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Łazach i Koziegłowach oraz Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Uczestnicy kursu zwiększyli swoją wiedzę w zakresie:

– znaczenia marketingu, działań marketingowych w organizacji,
– budowania strategii marketingowej w organizacji,
– definiowania potrzeb, grup odbiorców i dróg komunikacji w organizacji,
– tworzenia analizy SWOT, analizy mocnych i słabych stron organizacji, szans i zagrożeń,
– tworzenia misji i wizji organizacji,
– właściwego przedstawiania materiałów promocyjnych,
– rodzajów działań promocyjnych i ich wykorzystania w organizacji,
– wykorzystywania potencjału liderów i członków organizacji do promowania działań,
– rozpowszechniania treści za pośrednictwem cyfrowych kanałów przekazu,
– wykorzystywania marketingu w social mediach.

Kurs prowadzony był w języku angielskim przez przedstawiciela Partnera projektu – firmy Go Up Academy.

W czasie wolnym uczestnicy mobilności mieli możliwość poznania tureckich zabytków, miejscowości, poznali turecką kulturę, obyczaje, kuchnię.

 

Projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie