Zalety pracy zespołowej – mobilność edukacyjna w Turcji

Opublikowano: 7 lipca 2023

W dniach 19-30 czerwca 2023r. kadra Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Siewierzu i Koziegłowach oraz Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych brała udział w ostatniej mobilności edukacyjnej w Turcji. Uczestnicy projektu wzięli udział w 10-dniowym kursie pn. „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji”. W mobilności wzięło udział 16 osób. Mobilność odbywała się w miejscowości Manavgat a jej organizacją zająć się partner projektu – organizacja Go Up Academy.

Członkowie UTW oraz FCIL poznali zalety pracy zespołowej, a więc:

  • poczucie odpowiedzialności za zadania, które zostały im zlecone do wykonania, co ma przełożenie na zrealizowanie wspólnego celu,
  • lepsza efektywność pracy zespołowej niż indywidualnej,
  • większa aktywność członków organizacji i większe zaangażowane w realizowane zadania,
  • oszczędność czasu i nakładu pracy, bowiem praca zespołowa przebiega szybciej, a każdy z członków zespoły wykonuje zadanie, które jest elementem celu, nad którym wspólnie pracują,
  • mniejszy nakład kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości,
  • wzrost kompetencji członków zespołu dzięki możliwości wymiany poglądów, wiedzy, doświadczeń,
  • wzmocnienie kreatywności członków zespołu, gdyż każdy inspiruje się nawzajem,
  • lepsza atmosfera w pracy oraz budowanie więzi społecznych, poczucie współodpowiedzialności za dane działanie.

Projekt nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie