Czas na wzrost wiedzy i umiejętności uczestników szkoleń

Opublikowano: 28 lutego 2023

64 przedstawicieli kadry zarządzającej oraz edukacyjnej/szkoleniowej członków konsorcjum składającego się z Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, UTW w Zawierciu, Łazach, Siewierzu i Koziegłowach weźmie udział w międzynarodowych kursach w Turcji organizowanych przez partnera projektu – Go Up Academy.

Podczas kursu „Działania marketingowe i ich wpływ na zwiększenie potencjału organizacji” uczestnicy poznają m.in.:

 • podstawy budowania efektywnej i skutecznej strategii marketingowej w organizacji, jej znaczenie i rodzaje,
 • zasady identyfikowania potrzeb organizacji w budowaniu jej strategii marketingowej,
 • zasady prowadzenia analizy SWOT,
 • sposobów rozwoju misji i wizji organizacji,
 • zasady skutecznego promowania działań organizacji i jej sekcji, oddziałów,
 • sposoby identyfikowania potencjału liderów sekcji i członków organizacji,
 • zasady marketingu cyfrowego.

Podczas kursu „Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji” uczestnicy poznają m.in.:

 • zagadnienia związane z pracą zespołową w organizacji,
 • sposoby wyznaczania wspólnych celów i dążenia do ich osiągnięcia,
 • role w zespole,
 • relacje w zespole,
 • zasady efektywnej pracy zespołowej,
 • sposoby skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole,
 • zasady budowania więzi w zespole, poczucia identyfikacji z organizacją.

 

Projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie