Erasmus+ w Turcji: Wzrost potencjału marketingowego i promocyjnego Fundacji CIL, UTW Siewierz i UTW Zawiercie

Opublikowano: 23 maja 2023

W dniach 8-19 maja 2023r. w Turcji odbyła się pierwsza mobilność edukacyjna, w której wzięli udział przedstawiciele kadry Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z kadrą UTW Siewierz i UTW Zawiercie.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w szkoleniu z zakresu praktycznych technik i strategii marketingowych oraz nowoczesnych sposobów promowania własnej organizacji. Biorąc udział w 10-dniowym szkoleniu uczestnicy poznali m.in.:

  • wielowymiarowość pojęcia marketingu, w tym koncepcję marketing mix;
  • sposoby tworzenia i dobierania adekwatnych strategii i sprawdzonych taktyk marketingowych (takich jak marketing oparty o relacje, marketing społecznie zaangażowany, marketing szeptany, czy marketing internetowy);
  • zasady tworzenia planu marketingowego, w tym analizy SWOT polegającej na określaniu wewnętrznych sił i słabości organizacji, a także zdefiniowaniu potencjalnych zewnętrznych szans i zagrożeń dla funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • zasady tworzenia misji i wizji organizacji;
  • możliwości promowania organizacji społecznej poprzez wykorzystanie różnorodnych materiałów promocyjnych;
  • sposoby wykorzystywania potencjału członków kadry organizacji w celu promocji (w tym sposoby rozpoznawania liderów w organizacjach oraz definiowania charakterystycznych elementów ich etyki pracy, a także sposoby ich oceniania).

Szkolenie odbyło się w języku angielskim, w tureckiej miejscowości Manavgat. Poprowadził je przedstawiciel tureckiej organizacji przyjmującej Go Up Academy, Pan Ümit Dimen, pracujący na co dzień jako nauczyciel oraz regionalny koordynator ds. programu Erasmus+ w Stambule.

Oprócz wiedzy merytorycznej, która zaowocuje rozwojem naszych organizacji, uczestnicy zdobyli również wiedzę o historii i kulturze Turcji. Jednym z elementów mobilności był bowiem program kulturowy, w ramach którego przedstawiciele kadry FCIL, UTW Zawiercie i UTW Siewierz zwiedzili różne interesujące miejsca i atrakcje turystyczne, takie jak starożytne miasto Side i Aspendos, wodospad Manavgat, a także – wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO – Pamukkale.

W ramach programu kulturowego uczestnicy zjedli również kolacje w tureckiej restauracji a la carte, dzięki czemu poznali przede wszystkim tradycyjne tureckie potrawy, a także muzykę turecką.

Liczne rozmowy przeprowadzone przez uczestników z obywatelami Turcji pozwoliły na poznanie przez nich w sposób zniuansowany tureckiej kultury i historii, a także obyczajowości, postaw społecznych, zwyczajów kulinarnych, czy sytuacji gospodarczo-politycznej tego kraju. Dzięki temu uczestnicy mobilności nie tylko zwiększyli swoją wiedzę na temat Turcji, ale także ukształtowali w sobie postawę otwartości, tolerancji i zrozumienia dla mieszkańców tego kraju i ich postaw społecznych. Rozmowa z konkretnymi osobami pochodzącymi z innego kręgu kulturowego, a także możliwość odwiedzenia różnego rodzaju miejsc o istotnym znaczeniu kulturowym pozwoliła uczestnikom na przezwyciężenie stereotypów dotyczących Turcji.

Udział w mobilności pozwolił uczestnikom na rozwinięcie ich zdolności porozumiewania się w języku obcym (przede wszystkim w języku angielskim, a w pewnym stopniu także i tureckim). Osoby biorące udział w mobilności rozwinęły swoją wiedzę z zakresu marketingu i promowania własnej organizacji, wzmocnili własną wrażliwość międzykulturową, postawę otwartości i zrozumienia dla przedstawicieli innego narodu, zwiększyli swoją pewność siebie i postawę przedsiębiorczości.

W wyniku udziału w kursie i programie kulturowym uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass Mobilność, uznawane w całej Unii Europejskiej, które potwierdzają zdobyte przez nich kompetencje merytoryczne (z zakresu marketingu i promocji), a także językowe, kulturowe, interpersonalne i osobowe.

Mobilność odbyła się w ramach projektu nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowanego przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie