Praca zespołowa formą wzmacniania produktywności organizacji – mobilność edukacyjna w Turcji

Opublikowano: 21 czerwca 2023

W dniach 5-16 czerwca 2023r. przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Zawierciu i Łazach oraz Fundacji CIL uczestniczyli w międzynarodowym kursie w Turcji. Celem kursu było zwiększenie kompetencji i umiejętności w zakresie współpracy w zespole jako formy wzmacniania produktywności organizacji. Kurs realizowany był przez Partnera projektu – firmę Go Up Academy w miejscowości Manavgat.

Uczestnicy kursu zwiększyli swoją wiedzę w zakresie:
– zasad efektywnej pracy zespołowej,
– sposobów wyznaczania wspólnych celów i budowania siły zespołu,
– sposobów wyznaczania ról w zespole,
– współdziałania w grupie,
– utrzymywania właściwych relacji w zespole,
– rodzajów komunikacji i sposób przekazywania innym informacji,
– sposobów radzenia sobie z konfliktami w zespole,
– budowania więzi w zespole i w organizacji,
– sposobów i zasad wyznaczania wspólnych celów zespołu,
– sposobów budowania poczucia identyfikacji członków z organizacją,
– metod przedstawiania spójnej wizji organizacji na zewnątrz.

Uczestnicy projektu podczas pobytu w Turcji mieli możliwość nawiązania nowych międzynarodowych kontaktów, poprawili umiejętność pracy w zespole, przełamali bariery kulturowe. Wyjazd był ponadto szansą na poznanie innej kultury, tureckich obyczajów, kuchni i atrakcji turystycznych.

 

Projekt mobilnościowy nr 2022-1-PL01-KA121-ADU-000057169 realizowany jest w ramach przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych Akredytacji Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie