Zadanie pn. „Aktywność na wagę złota”

Opublikowano: 10 września 2021

Ile waży aktywność? Jak wiele jest warta? W przypadku aktywności obywatelskiej jej waga oraz znaczenie są bardzo duże. Istotnie, poprzez aktywność w tym zakresie należy rozumieć świadome oraz dobrowolne uczestniczenie w życiu kulturalnym, społecznym, politycznym czy ekonomicznym.

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację zadania pn. „Aktywność na wagę złota” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, którego celem jest zaktywizowanie uczniów szkół ponadpodstawowych do aktywnego i świadomego uczestniczenia w życiu społecznym.

W ramach zadania odbędą się:

  • debata obywatelska poświęcona tematyce dotyczącej bycia liderem, inspirowania innych do działania;
  • spotkania z liderami, przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych;
  • szkolenia z zakresu kompetencji liderskich i realizowania projektów.

Poza tym zostaną przygotowane inicjatywy obywatelskie przez uczestników projektu.

Realizując projekt pn. „Aktywność na wagę złota” FCIL dąży do podniesienia wiedzy na temat kształtowania aktywnej, prospołecznej postawy wśród młodzieży szkolnej, wzrostu jej aktywności obywatelskiej oraz wiedzy w zakresie aktywnych form angażowania się w działania o charakterze społecznym i inicjatywy obywatelskie.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie