Wyniki konkursu w Programie Działaj Lokalnie 2024

Opublikowano: 28 maja 2024

Komisja Konkursowa Programu Działaj Lokalnie już po obradach! Po raz kolejny Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprosiło organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w konkursie grantowym, dzięki któremu mają okazję zrealizować działania o charakterze społecznym na rzecz dobra mieszkańców swoich miejscowości.

W tym roku na inicjatywy z powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego oraz będzińskiego przekazujemy aż 66 000, 00 zł! 23 maja 2024 roku Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, Krystyna Męcik – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Joanna Walczak – koordynator projektów unijnych oraz Marta Prusek-Galińska – kierownik ds. projektów, wyłoniła zwycięzców w oparciu o następujące kryteria:

  • mobilizowanie lokalnej społeczności do działań o charakterze dobra wspólnego;
  • reagowanie na realne problemy lub potrzeby lokalnych mieszkańców;
  • jasność wyznaczonego celu i optymalne rozplanowane działania, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów  – naturalnych, ludzkich, społecznych oraz finansowych;
  • osiąganie wymiernych rezultatów;
  • przemyślany, rozsądnie rozplanowany budżet.

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest w poniższym załączniku. Wszystkim wnioskującym dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcom!

Uroczyste rozdanie grantów odbędzie się 19.06.2024 o godzinie 11:00 w Hotelu Zawiercie.

 

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Lista rankingowa_24

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie