Wszystko co dobre szybko się kończy – czas wykorzystać zdobytą wiedzę w Polsce

Opublikowano: 29 grudnia 2021

To już koniec mobilności w ramach projektu pn. „Europejska mobilność seniorów do rozwoju UTW” zrealizowanej przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach i Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy wsparciu Programu Erasmus+ Mobilność kadry edukacji dorosłych. Teraz najwyższa pora, aby zdobyte podczas kursu doświadczenie i wiedzę wdrożyć w działania organizacji uczestniczących.

W obu mobilnościach łącznie wzięło udział 10 uczestników z UTW Zawiercie, 10 uczestników z UTW Łazy oraz 4 przedstawicieli FCIL. Uczestnicy zwiększyli swoje kompetencje oraz wiedzę w zakresie:

  • znajomości sposobów włączania konkretnych przedmiotów do systemu kształcenia i uczenia się osób dorosłych;
  • znajomości przedmiotów nauczania w greckim systemie kształcenia osób dorosłych;
  • umiejętnego wprowadzania elementów historii oraz sztuki do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki sportu do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki zdrowia do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki teatru do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki malarstwa do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki tańca oraz muzyki do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym;
  • umiejętnego wprowadzania tematyki kulinarnej do programu nauczania dedykowanego osobom dorosłym.

Poza tym udało im się zwiększyć swoją wiedzę w zakresie gromadzenia informacji dotyczących konkretnej tematyki, tworzenia prezentacji i projektów z nią związanych jak również dobierania określonej tematyki tak, aby wzmacniała proces kształcenia osób dorosłych.

Dla każdego z członków konsorcjum, ale także dla organizacji przyjmującej – European Center in Training for Employment, zrealizowana mobilność była wielką przygodą, lekcją oraz okazją do dzielenia się dobrymi praktykami.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie