W miłym, międzynarodowym towarzystwie czas biegnie szybko!

Opublikowano: 20 sierpnia 2022

Wydaje się, że dopiero się rozpoczęła, a już trzeba się rozstać – polsko-bułgarska mobilność właśnie się kończy, ale mamy nadzieję, że nawiązane znajomości będą trwać dalej, a zdobyte umiejętności procentować w dalszym życiu!

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując projekt pn. „Let’s sing it loud!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dało uczestnikom możliwość swobodnego realizowania działań i aktywności w międzynarodowym środowisku. Każdego dnia polsko-bułgarski zespół spotykał się ze sobą, podejmował dyskusje, integrował. Zaangażowanie w aktywności pozwoliło młodzieży przede wszystkim:

  • wzmocnić kompetencje językowe, głównie posługiwania się językiem angielskim w praktyce;
  • wzmocnić kompetencje międzykulturowe, poznać kulturę Bułgarii oraz Polski;
  • zyskać wiedzę na temat tradycyjnych oraz nowoczesnych tańców popularnych w krajach uczestniczących;
  • pochylić się nad rolą muzyki w życiu młodych Europejczyków i jej wykorzystaniu do szukania wspólnego języka i wartości;
  • pochylić się nad znaczeniem aktywności ruchowej w życiu młodzieży jako sposobu na zachowanie zdrowia fizyczne i psychiczne.

W ostatnim dniu mobilności każdy uczestnik otrzymał certyfikaty oraz dokumenty Youthpass, które potwierdzają zdobyte przez nich umiejętności w ramach pozaszkolnej formie kształcenia. Młodzież może wykorzystać je w różnych obszarach swojej aktywności w całej Unii Europejskiej – wzbogacając swoje CV, starając się o przyjęcie na studia lub do pracy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów – zdobywanie międzynarodowych doświadczeń zawsze procentuje!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie