To już oficjalne – Youthpassy w rękach młodzieży!

Opublikowano: 30 lipca 2023

Zdobywanie doświadczenia, którego nie widać, ale które procentuje w codziennym życiu jest niezwykle ważne i potrzebne. Istotnie, przecież nikt, kogo spotykamy przypadkiem na ulicy nie wie czy potrafimy porozumiewać się w języku obcym, mamy wysokie kompetencje społeczne, a może jesteśmy otwarci i tolerancyjni wobec drugiego człowieka. Choć tego nie widać łatwo zweryfikować to podczas różnych sytuacji społecznych wymagających interakcji. Warto też mieć potwierdzenie tego, co potrafimy i co zdobyliśmy w ramach innych, pozaszkolnych form kształcenia. Doskonale wie o tym Centrum Inicjatyw Lokalnych, które dziś – w ostatnim dniu mobilności, przekazało na ręce uczestników projektu „Get to know yourself” Youthpassy, czyli dokumenty potwierdzające zdobyte kompetencje i umiejętności w ramach nieformalnej edukacji. Dokument może wzbogacić CV uczestników, przydać się na polu osobistym, edukacyjnym i społecznym.

Poprzez udział w mobilności uczestnicy projektu:

  • wzmocnili swoje kompetencje językowe;
  • wzmocnili kompetencje międzykulturowe;
  • wzmocnili postawę otwartości i tolerancji wobec drugiego człowieka;
  • wzmocnili w sobie poczucie europejskości i europejskich wartości;
  • wzmocnili i rozszerzyli wiedzę na temat samych siebie, swoich pasji i zainteresowań;
  • wzmocnili kompetencje społeczne, interpersonalne, osobiste, w zakresie autoprezentacji oraz działań cyfrowych.

Youthapssy to potwierdzenie tego, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale jest w Was najlepsze. Gratulujemy!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie