Spotkania z liderami lokalnych organizacji pozarządowych

Opublikowano: 22 listopada 2021

Współczesny świat wymaga od młodych ludzi posiadania wielu różnych kompetencji i umiejętności, a jednym ze sposobów ich zdobywania jest czerpanie z wiedzy i doświadczenia innych osób. W ramach zadania pn. „Aktywność na wagę złota” realizowanego przez Fundację Centrum Inicjatyw Lokalnych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, zostały zorganizowane dwa spotkania z przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, w których wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Zawierciu.

Podczas spotkania z Pawłem Abuckimprezesem Centrum Inicjatyw Lokalnych, młodzi ludzie poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz roli lidera w organizacji pozarządowej. Istotnie, rola lidera w ww. obszarze jest niezwykle ważna, ponieważ niejednokrotnie decyduje o sukcesie organizacji. W swoich działaniach lider organizacji pozarządowej powinien skupić się na takich wymiarach jak:

  • wewnętrzne aspekty organizacyjne (internal organizastional aspects); chodzi tutaj o inspirowanie i gromadzenie wszystkich członków organizacji wokół wspólnej misji;
  • zewnętrzne aspekty organizacyjne (external organizational aspects), czyli konieczność legitymizacji i zasobów finansowych, pozyskiwanych poprzez wsparcie otoczenia organizacyjnego;
  • działania bieżące (present operations), co oznacza, iż lider powinien skupiać się na czynnościach aktualnych związanych z funkcjonowaniem organizacji (motywacja, komunikacja, jakość usług, itd.);
  • przyszłe perspektywy (future posibilities); chodzi tutaj o uwzględnienie przez lidera wszystkich kwestii, które są ważne dla organizacji i jej przyszłego rozwoju (zarówno możliwości jak i trudności).

Lider poprzez właściwe zarządzanie i inspirowanie swojego zespołu do działania, może zmieniać społeczną rzeczywistość poprzez wdrażanie działań o charakterze dobra wspólnego. Uczniowie, podczas spotkania mieli możliwość zadawania pytań i mogli czerpać  z wiedzy prelegenta.

Podczas drugiego spotkania, młodzież zgłębiła swoją wiedzę dotyczącą budowania postawy aktywności obywatelskiej. Gościem spotkania był Krzysztof Peroń – prezes Zawierciańskiego Forum Pracodawców, który zwrócił uwagę na konieczność aktywnego uczestniczenia młodych ludzi w kulturalnym, ekonomicznym, społecznym i politycznym życiu państwa. Młodzież w myśl społeczeństwa obywatelskiego powinni również podejmować działania mające na celu samoorganizowanie się, określanie i osiąganie wyznaczonych celów bez pomocy władzy państwowej.

Uczniowie byli żywo zaangażowani w dyskusję podczas ww. spotkań. Prowadzącą oraz moderatorem obu spotkań była Joanna Walczak – specjalistka ds. kontaktów międzynarodowych.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie