Równość, pokój, tolerancja

Opublikowano: 30 stycznia 2024

W ramach akredytowanego projektu w dziedzinie młodzieży realizowanego przez Centrum Inicjatyw Lokalnych pn. „Ecology and equality – let’s do it together!”, uczestnicy z Polski, Ukrainy oraz Turcji, poruszają ważne tematy związane z ekologią i równością. Podczas ostatnich warsztatów, młodzież połączyła te dwa zagadnienia, tworząc hasła i malunki dotyczące istotnych kwestii związanych z prawami człowieka, wolnością, pokojem na świecie na starych koszulkach. Dając nowe życie ubraniom, uczestnicy podjęli debatę na temat problemów współczesnego świata, roli człowieka i jego praw. Swoimi doświadczeniami i trudnymi przeżyciami podzieliła się młodzież z Ukrainy, otrzymując wsparcie i zrozumienie od polskich oraz tureckich kolegów i koleżanek.

O tym jak ważne są prawa człowieka, dążenie do równości i budowanie postawy opartej na tolerancji i otwartości, młodzież przekonała się także zwiedzając Fabrykę Schindlera w Krakowie. Fabryka została założona przez Oskara Schindlera, w której zatrudniał Polaków oraz Żydów. Kiedy w 1943 roku doszło do likwidacji getta krakowskiego, część Żydów, którym udało się ocaleć została zmuszona do nieludzkiej pracy, Jednak Schindlerowi udało się umieścić swoich żydowskich pracowników w barakach obozowych na Zabłociu, znajdujących się na parceli przyległej do fabryki. Kidy zaś Niemcy rozpoczęli likwidowanie więzień i obozów, Schindler opracował tzw. Listę Schindlera, która pozwoliła mu wykupienie i przewiezienie ponad 1100 osób do nowo założonej przez niego fabryki w Brünnlitz.

Rozmowy, debaty, przemyślenia, zdobywanie wiedzy. Uczestnikom mobilności udało się połączyć ekologię z równością. Przekuć trudne tematy w przystępny przekaz. Jesteście niesamowici!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie