Partycypuj – budżet obywatelski jest w Twoich rękach

Opublikowano: 3 lipca 2018

Miasta, miasteczka oraz wsie są domami na mapie kraju. Każdy z nas powinien mieć zatem wpływ na to, jak wygląda i funkcjonuje jego dom. Można odnieść jednak wrażenie, że to, co dzieje się w mieście i jakie zmiany w nim zachodzą dzieje się obok nas. Dlatego też warto przyjrzeć się bliżej budżetowi obywatelskiemu, który daje mieszkańcom miast oraz wsi możliwość współdecydowania o wydatkach publicznych podejmowanych w ich miejscowości w perspektywie kolejnego roku budżetowego.

28 czerwca bieżącego roku w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu odbyły się warsztaty opracowujące wstępne założenia mechanizmu partycypacji społecznej na poziomie województwa, dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przeprowadzone przez Agnieszkę Pytlik z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z Rybnika, która od lat pracuje i działa w trzecim sektorze, jest doradcą dla organizacji pozarządowych oraz animatorem rewitalizacji Miasta Rybnik, dały uczestnikom obraz tego, jak duży wpływ mają na zmiany zachodzące w ich mieście.

W warsztatach wzięło udział wiele młodych i aktywnych osób z powiatu zawierciańskiego, które stanowią najszerszą grupę potencjalnych odbiorców mechanizmu partycypacyjnego. Celem warsztatów było bowiem nie tylko przedstawienie uczestnikom idei i zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego, ale również poznanie ich opinii i pomysłów na rozwój miasta. Partycypując, czyli uczestnicząc w rozwoju swojej miejscowości i zgłaszając projekt do budżetu obywatelskiego, każdy mieszkaniec ma realny wpływ na zmiany, które zajdą w mieście. Fakt, że obywatele biorą udział już w samym tworzeniu założeń śląskiego budżetu partycypacyjnego pokazuje, że zdanie i idee lokalnej społeczności są fundamentalne dla jego realizacji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie