Motywowanie w zespole

Opublikowano: 4 sierpnia 2022

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt nr 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010600 w ramach przyznanej Akredytacji Erasmus w sektorze Edukacja Dorosłych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską i realizowany w okresie 01.09.2021 – 30.11.2022.

W wyniku realizacji projektu przedstawiciele kadry zarządzającej, edukacyjnej/szkoleniowej członków konsorcjum, tj. Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siewierzu wezmą udział w kursie pn. „Motywowanie w zespole”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji i umiejętności 62 przedstawicieli konsorcjum w zakresie prowadzonych przez siebie organizacji, sekcji oraz zajęć dla osób dorosłych w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie w Grecji i Turcji z zakresu skuteczniejszego i efektywniejszego motywowania członków organizacji do pracy. Cele szczegółowe projektu w stosunku do uczestników to m.in.:

  • nabycie nowej i podniesienie posiadanej wiedzy z zakresu motywowania i angażowania zespołu do podejmowania skuteczniejszych działań na rzez organizacji,
  • poprawa jakości pracy i działań na rzecz dorosłych słuchaczy organizacji,
  • poprawa znajomości języka angielskiego,
  • zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu i satysfakcji z podejmowanych działań,
  • wzrost pewności siebie, pozwalającej na swobodne poruszanie się w krajach Unii Europejskiej,
  • wzrost świadomości międzykulturowej, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych,
  • wzrost wiedzy dotyczącej realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektu będzie miała ogromny wpływ na organizacje w nim uczestniczące. Przede wszystkim zwiększy atrakcyjność placówek w zakresie organizacji działań edukacyjnych osób dorosłych. Dzięki uczestnictwu w zagranicznym kursie wzrośnie motywacja i kreatywność organizacji do podejmowania szerokiego wachlarza działań dostosowanych dla seniorów. Przedstawiciele konsorcjum rozwiną ponadto kompetencje w zakresie porozumiewania się w języku angielskim, wrażliwość międzykulturową poznając kulturę i historię Turcji i Grecji.

Wzrost kompetencji kadry nastąpi poprzez udział w kursach i warsztatach związanych z wyżej wymienioną tematyką, realizowanych przez organizacje szkoleniowe: SIGGIANNIS S. OKSANA WIOSKA OE. White Blue Tour Service z siedzibą w Grecji oraz 5N1K PSİKO AKADEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE EĞİTİM MERKEZİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET z siedzibą w Turcji. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum będą mogły wzmocnić tym samym swoją współpracę międzynarodową ugruntowując relację z partnerami zagranicznymi.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Turcji i Grecji. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Zwieńczeniem mobilności będzie otrzymanie przez uczestników certyfikatów Europass Mobilność. Organizacje wchodzące w skład konsorcjum wdrożą narzędzia i pomysły, których uczestnicy nauczą się na kursie, do codziennej praktyki edukacyjnej, zwiększając prestiż jako nowoczesnych organizacji edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

EDYCJA: Partnerami projektu są: KNOWLEDGE, HEALTH & EDUCATION z siedzibą w Grecji oraz CESİM DİMEN MALİ MÜŞAVİRLİK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK z siedzibą w Turcji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie