Młodzi zawiercianie – aktywni obywatele

Opublikowano: 17 października 2021

Zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, w szczególności wśród osób młodych, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej wśród młodzieży z powiatu zawierciańskiego to główny cel projektu pt. „Aktywni inicjatorzy zmian”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Centrum Inicjatyw Lokalnych od października 2021 roku.

Działania zaplanowane w projekcie skierowane są do uczniów szkół średnich z terenu powiatu zawierciańskiego, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu prowadzenia projektów społecznych oraz są zainteresowani podejmowaniem aktywności obywatelskiej. W działania angażowani będą przedstawiciele lokalnych NGO dzieląc się swoją wiedzą w zakresie podejmowania aktywności społecznej, obywatelskiej, pokazując przykłady dobrych praktyk.

Projekt wynika z potrzeb samej młodzieży. Młodzi ludzie chcą się rozwijać, nabywać wiedzę i w efekcie stać się liderami wśród społeczności lokalnej. Uczniowie oraz przedstawiciele NGO chcą angażować się w dodatkowe działania oraz ciekawe inicjatywy, zwiększać wiedzę z zakresu kształtowania aktywnej, prospołecznej postawy, aktywnych form angażowania się w działania społeczne.

W ramach projektu odbędą się m.in.: warsztaty edukacji obywatelskiej, debaty obywatelskie, spotkania z liderami lokalnych NGO, szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji liderskich i prowadzenia projektów. Młodzi ludzie będą mieli szansą zrealizować inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności, będące ich własnym pomysłem Na zakończenie realizacji projektu powstanie gazetka „Aktywny Lider”, w której znajdą się opisy zrealizowanych lokalnych inicjatyw, wywiady z lokalnymi liderami, młodzieżą uczestniczącą w projekcie itp. W ramach projektu powstanie także raport z badań przeprowadzonych wśród lokalnej społeczności, który pozwoli poznać opinię otoczenia Centrum Inicjatyw Lokalnych na temat samej organizacji i prowadzonych przez nią działań.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie