„Let’s sing it loud” – projekt międzynarodowej mobilności

Opublikowano: 12 sierpnia 2022

Kto i co zyskuje dzięki międzynarodowej mobilności? Czy jest ważna dla młodych ludzi? Ich otoczenia? A może dla współpracujących przy jej realizacji organizacji? Edukacyjne spotkania młodzieży, które odbywają się w pozaszkolnej formie kształcenia stanowią wielkie wyzwanie dla wszystkich zaangażowanych w nie osób. Zarówno dla uczestników, lokalnej społeczności jak i organizacji partnerskich. Wyzwanie, które ma pozytywny wpływ na każdą osobę, która stanie się jego częścią.

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt pn. „Let’s sing it loud!”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ramach działania dwie grupy młodzieży – z Polski, w tym z województwa śląskiego, Zawiercia i okolic oraz Bułgarii integrują się na terenie powiatu myszkowskiego, w malowniczych Żarkach-Letnisku. CIL oraz organizacja partnerska – The Starry Start of Talents Foundation nawiązały międzynarodową współpracę, aby dać szansę młodym ludziom ze swoich krajów na wzięcie udziału w mobilności, która wzmocni ich poczucie własnej wartości, europejskiego obywatela, pozwoli zweryfikować własne umiejętności i kompetencje oraz posiąść nowe. Dla nas to również szansa na to, aby zdobyć doświadczenie w zakresie realizacji projektów dedykowanych młodym ludziom.

Mobilność rozpoczęła się 10.08.2022 roku i potrwa do 20.08.2022, czyli aż 11 dni! Jaki jest jej cel? Przede wszystkim wzmacnianie kompetencji międzykulturowych, językowych, społecznych i osobistych uczestników. Nie można jednak pominąć przewodniego tematu mobilności – tańca oraz śpiewu. Poprzez te aktywności, młodzi ludzie chcą zwrócić uwagę na to jak ważne jest prowadzenie aktywnego trybu życia, szukanie wspólnych wartości dla różnych krajów UE poprzez twórcze działanie, muzykę, taniec.

Do tej pory uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach integracyjnych, które pozwoliły im lepiej się poznać, przełamać pierwsze lody i przekonać jak wiele łączy polską oraz bułgarską kulturę. Za nimi również wizyta w Zawierciu, w którym poznawali nowych ludzi i odkrywali uroki miasta. Podczas każdej aktywności młodzież zbiera nowe doświadczenia, tanecznym krokiem i ze śpiewem na ustach dąży do osiągnięcia wspólnych celów. Uczestnicy pracują również nad przygotowaniem filmiku promującego mobilność. Przed nimi wymagający czas, który z pewnością będzie bardzo owocny!

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie