Korzyści dla organizacji z uczestnictwa w projektach mobilnościowych

Opublikowano: 1 września 2021

Partycypowanie w programach opartych na mobilnościach będzie miało wpływ na organizacje w nich uczestniczące. Podwyższone i nabyte kompetencje i kwalifikacje przez uczestników mobilności, członków organizacji, sprawią, że oferta edukacyjna zostanie wzbogacona o nowe elementy edukacji osób dorosłych. Integracja osób pochodzących z różnych organizacji, którą umożliwią wspólne wyjazdy, wprowadzi nową jakość pracy. Osoby te będą bardziej śmiałe w komunikowaniu swoich potrzeb, a organizacje bardziej otwarte na owe potrzeby. Zaowocuje to lepszym porozumieniem, a tym samym poprawi klimat pracy w organizacjach. Będzie to miało bezpośredni wpływ na pozytywne wykreowanie wizerunku organizacji, jako przyjaznych miejsc, gdzie warto spędzać wolny czas i zdobywać nowe umiejętności.

Doświadczenia i kompetencje zawodowe nabyte podczas udziału kadry edukacyjnej/szkoleniowej w mobilności przyczynią się do lepszej organizacji pracy. Nabyta wiedza o nowoczesnych metodach nauczania osób dorosłych uatrakcyjni zajęcia, co przełoży się na podniesienie poziomu jakości zajęć. Korzyści jakie odniosą uczestnicy wpłyną na zwiększenie ich aktywności w kierunku mobilności, chętniej będą angażować się w realizację tego typu projektów. Dzięki uczestnictwie członków organizacji w zagranicznych kursach, szkoleniach, organizacje będą miały szansę podnieść jakość działań podejmowanych na rzecz osób dorosłych, wypracowania modelu podnoszenia umiejętności seniorów w zakresie IT, ale także umiejętności językowych.

Poprawa jakości podejmowanych działań na rzecz osób dorosłych nastąpi dzięki dobrze wyszkolonej kadrze, zaadoptowaniu rozwiązań, pomysłów, elementów programów kursów od zagranicznych instytucji, partnerów. Osoby biorące udział w zagranicznych wyjazdach mobilnościowych będą mogły zaobserwować nowe technologie, poznawać innowacyjne metody nauczania nieformalnego, co następnie będą mogły wykorzystać w swojej pracy. Plany organizacji są związane z umożliwieniem kadrze zarządzającej udział w szkoleniach, warsztatach podnoszących wiedzę o prowadzeniu projektów z programu Erasmus.

Organizacje będą starały się zacisnąć współpracę z partnerem IFOM, wspierać partnera w realizacji działań w ramach projektu oraz promować jego działania po zakończeniu projektu. Będą też dążyły do nawiązywać nowych partnerstw zagranicznych, nawiązywania kontaktów z instytucjami zajmującymi się edukacją osób dorosłych w celu realizacji kolejnych projektów mobilnościowych.

Kontakty, jakie zostaną nawiązane z partnerami zagranicznymi podczas projektów mobilnych przełożą się na realizację nowych pomysłów dotyczących organizacji zagranicznych kursów, szkoleń. Wpłynie to korzystanie na poszerzenie działań organizacji w zakresie dostosowania oferty zajęć dla osób dorosłych do ich potrzeb i wymagań współczesnego świata. Uczestniczenie w mobilności jeszcze w większym stopniu zwiększy wymiar europejski organizacji.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie