Konkurs grantowy

Opublikowano: 1 września 2022

 

Rusza konkurs grantowy na najciekawsze inicjatywy młodzieżowe dla uczestników projektu „Aktywni Inicjatorzy zmian”. Uczestnicy projektu mogą składać wnioski indywidualnie lub w grupach max. 5 osobowych. Złożone projekty oceniać będzie komisja składająca się z 3 osób posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów. Projekty oceniane będą w skali punktowej pod kątem logiki projektu (diagnoza, problem, właściwy dobór działań, rezultat) oraz efektywności w stosunku do założonego budżetu. 8 najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości do max. 1875 zł każdy. Tematyka inicjatyw będzie dowolna, jednakże musi mieć związek z projektami angażującymi lokalną społeczność, projektami społecznymi, obywatelskimi, środowiskowymi, historycznymi, ekologicznymi itp. Z każdej realizowanej inicjatywy lokalnej będzie sporządzana prezentacja multimedialna ją dokumentującą. Przygotowaniem prezentacji zajmą się grupy/osoby, odpowiedzialne za ich realizację.  Formularze należy składać w terminie od 01 do 09 września. Wybór zgłoszonych inicjatyw do realizacji nastąpi do dnia 14.09.

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie