Konkurs grantowy

Opublikowano: 13 września 2022

 

Rusza konkurs grantowy na najciekawsze lokalne inicjatywy społeczne dla uczestników projektu „SOS-społecznie, obywatelsko, skutecznie”. Uczestnicy projektu mogą składać wnioski indywidualnie lub w grupach max. 5 osobowych. Złożone projekty oceniać będzie komisja składająca się z 3 osób posiadających co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów. Projekty oceniane będą w skali punktowej pod kątem logiki projektu (diagnoza, problem, właściwy dobór działań, rezultat) oraz efektywności w stosunku do założonego budżetu. 6 najlepszych projektów otrzyma dofinansowanie w wysokości do max. 2500 zł każdy. Tematyka inicjatyw będzie dowolna, jednakże musi mieć związek z projektami angażującymi lokalną społeczność, projektami społecznymi, obywatelskimi, środowiskowymi, historycznymi, ekologicznymi itp. Z każdej realizowanej inicjatywy lokalnej będzie sporządzana prezentacja multimedialna ją dokumentującą. Przygotowaniem prezentacji zajmą się grupy/osoby, odpowiedzialne za ich realizację.  Formularze należy składać w terminie od 14 do 25 września. Wybór zgłoszonych inicjatyw do realizacji nastąpi do dnia 26.09.2022.

1. Regulamin konkursu grantowego 2.Wniosek o grant 3.Sprawozdanie ze zrealizowanej inicjatywy

2.Wniosek o grant

3.Sprawozdanie ze zrealizowanej inicjatywy

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie