Kongres Zdrowia Seniorów

Opublikowano: 17 października 2017

W dniu 20 października 2017 r. od godz. 10.00 w Zawierciu w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” odbędzie się Kongres Zdrowia Seniorów pod hasłem „Starzejemy się w dobrym stylu”. Kongres organizowany jest w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków finansowych z budżetu Wojewody Śląskiego.

Organizatorami Kongresu Zdrowia Seniorów są: Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach, Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku, Powiatowa Rada Seniorów.

– Kongres  ma na celu wzrost wiedzy osób starszych na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcenie ich do aktywności społecznej i zawodowej. Podczas tego wydarzenia chcielibyśmy pokazać, że aktywna starość to starość szczęśliwa – podkreśla Paweł Abucki, prezes Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych – organizator Kongresu.

Podczas kongresu zaplanowano wykłady specjalistów dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywnego starzenia się, sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. W czasie Kongresu będzie kontynuowana debata o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie województwa śląskiego, dyskusja na temat zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia. Zostaną przedstawione przykłady rozwiązania problemów, z którymi borykają się osoby starsze. Ponadto dla uczestników przygotowano możliwość wykonania podstawowych badań, spotkania warsztatowe oraz prezentację sprzętu medycznego. Kongres ma charakter otwarty.

Organizatorzy przygotowali również konkursy z nagrodami oraz inne niespodzianki.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie