„Kongres Zdrowia Seniorów – oswoić Alzheimera” za nami!

Opublikowano: 27 września 2023

„Kongres Zdrowia Seniorów – oswoić Alzheimera” odbył się 25 września 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu. Uczestników przywitał Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, a Kongres poprowadziła pani Krystyna Męcik – prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. Podczas wydarzenia zostały wygłoszone prelekcje zaproszonych specjalistów, w tym:

  • Ewy Bulwy, lekarza geriatry – „Medyczne aspekty Alzheimera”,
  • Haliny Bulskiej – Sobusik, psycholog – „Rodzina z chorobą Alzheimera”,
  • Ilony Janus, fizjoterapeutki – „Rehablitacja w chorobie Alzheimera”,
  • Gabrieli Gierzchuły, dietetyk – „Dieta i zioła w chorobie Alzheimera i innych chorób neurodegeneracyjnych”,
  • Krystyny Męcik – „Profilaktyka prozdrowotna wśród osób starszych”.

Kongres miał charakter otwarty. Adresowany był do mieszkańców gminy Zawiercie i okolic, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 60 roku życia. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Powiatowej Rady Seniorów, Zawierciańskiej Rady Seniorów oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Powiatu Zawierciańskiego – Pani Naczelnik Bożena Szydlik oraz Pani Bożena Strzelecka.

Dyskusje podjęte podczas Kongresu przez zaproszonych gości były istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej, ponieważ dotyczyły m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się, problematyki zdrowia fizycznego i psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera.

Uczestnicy Kongresu mogli skorzystać z badań profilaktycznych: pomiar poziomu glukozy we krwi, badanie ciśnienia tętniczego i badanie stany skóry oraz znamion na skórze. Badania przeprowadziły Panie z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zawierciu. Dodatkowo swoje stoiska miały również firma Amplifon oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu.

Dziękujemy wszystkim za udział. Mamy nadzieję, że nowa wiedza pomoże Wam „oswoić Alzheimera”. Do zobaczenia na kolejnym Kongresie Zdrowia Seniorów!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie