Komentuję, nie hejtuję! – międzynarodowe działania młodzieżowe

Opublikowano: 16 czerwca 2023

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerem z Litwy – Tavo Europa, realizują projekt pn. „Komentuję, nie hejtuję!”, którego tematem przewodnim są cyberbullying oraz hejt w Internecie. Mobilność trwa od 13.06.2023 do 21.06.2023 i odbywa się na terenie powiatu zawierciańskiego. Uczestnicy z Polski i Litwy zgłębiają podczas mobilności ww. tematykę oraz opracowują działania mające na celu przeciwdziałanie tym zjawiskom. Podczas pierwszych wspólnych dni młodzież zintegrowała się ze sobą i poruszyła m.in. takie zagadnienia jak:

– definicja cyberbullyingu;

– cyberbullying i jego rodzaje;

– różnice pomiędzy przemocą a cyberprzemocą;

– klasyfikacja agresji elektronicznej ze względu na identyfikację ofiary.

Świat realny i wirtualny przenikają się i zacierają. Przestrzeń internetowa poza wieloma możliwościami generuje również zagrożenia i niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest cyberprzemoc stanowiąca rodzaj przemocy z użyciem nowoczesnych technologii, głównie Internetu i telefonów komórkowych. Zjawisko to przybiera różne formy, takie jak nękanie, groźby, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających filmów, zdjęć lub informacji. Cyberbullying może dotyczyć także wykluczenia z grup online, takich jak grupy klasowe na Facebooku lub fora internetowe. Przemoc przejawia się również w podżeganiu do konfliktów poprzez używanie agresywnego języka, uzyskiwanie informacji od kogoś online w celu ich późniejszego ujawnienia i wykorzystania na niekorzyść danej osoby.

Wśród rodzajów cyberprzemocy można wyróżnić m.in.: flaming (flamewar); harassment; impersonation; outing; cyberstalking; happyslapping; denigration; exclusion; hacking; sexting. Pomimo tego, iż formy te różnią się od siebie pod pewnymi względami to jednak każda z nich uderza w osobiste dobra jednostki i niesie za sobą konsekwencje o charakterze emocjonalnym oraz psychofizycznym. Dlatego też tematyka projektu „Komentuję, nie hejtuję!”, który powstał w wyniku oddolnej inicjatywy młodych ludzi z Polski i Litwy jest taka ważna i pozwoli na wypracowanie działań służących całej europejskiej społeczności internetowej.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie