Kolejny Kongres Zdrowia Seniorów za nami!

Opublikowano: 15 listopada 2021

15 listopada br. miała miejsce kolejna edycja „Kongresu Zdrowia Seniorów”, którego organizatorem była Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych. Kongres organizowany był w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego ze środków Powiatu Zawierciańskiego.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy powiatu zawierciańskiego zainteresowani profilaktyką zdrowotną wśród osób po 60 roku życia. Podczas Kongresu wygłoszono 3 prelekcje o tematyce:

– Profilaktyka prozdrowotna wśród osób starszych,

– Profilaktyka chorób cywilizacyjnych – programy profilaktyczne,

– Ruszaj się! – Na zdrowie!

Przedmiotem dyskusji zaproszonych gości były istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej tematy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się. W czasie Kongresu kontynuowano debatę o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Włączono się także w dyskusję na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywnego spędzania czasu. Zostały przedstawione przykłady rozwiązania problemów, z którymi borykają się osoby starsze.

Celem „Kongresu Zdrowia Seniorów” było zwiększenie wiedzy seniorów na temat profilaktyki prozdrowotnej oraz zachęcenie ich do aktywności społecznej i zawodowej, propagowanie zdrowego stylu życia, wzrost wiedzy z zakresu różnych form walki z chorobami.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie