„Jestem jak Ty – patrzę ponad horyzont” – podsumowanie zadania

Opublikowano: 31 października 2021

W życiu ważnych jest wiele rzeczy. Jedną z nich jest dążenie do ciągłego samorozwoju, zdobywania nowych umiejętności oraz kompetencji. Istotnie, należy przyznać, iż bez względu na to czy celem jest osiągnięcie sukcesu na płaszczyźnie zawodowej czy prywatnej to jednak te dwa światy niemal zawsze się ze sobą przenikają. Zatem wzbogacając swój warsztat zawodowy, w tym o kompetencje miękkie takie jak: umiejętności interpersonalne, umiejętność rozwiązywania konfliktów czy też praca zespołowa wzbogacamy jednocześnie swoje życie osobiste i wzmacniamy poczucie własnej wartości.

Centrum Inicjatyw Lokalnych realizując projekt pn. „Jestem jak Ty – patrzę ponad horyzont” zorganizowało warsztaty z zakresu posługiwania się językiem angielskim, radzenia sobie ze stresem i właściwej komunikacji oraz wycieczkę kulturalną do muzeum w Częstochowie. W działaniach wzięły udział osoby w wieku 25-50 lat z powiatu zawierciańskiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności.

Współcześne postrzeganie osoby z niepełnosprawnością jest zupełnie inne niż w przeszłości. Dziś są to osoby świadome swoich możliwości i ograniczeń, pokonujące przeciwności losu, wykształcone, spełniające się w życiu zawodowym i osobistym. Poprzez udział w zadaniu uczestnicy:
– wzmocnili swoje kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim w praktyce;
– wzmocnili swoje kompetencje społeczne, interpersonalne oraz osobiste;
– poznali sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych związanych z pracą zawodową i życiem prywatnym.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający udział w ww. działaniach, który może stanowić uzupełnienie ich CV.

„Cieszę się, że osoby z niepełnosprawnością z naszego regionu nie ustają w dążeniu do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji miękkich. Projekt zrealizowany przez nas w ramach zadania Śląskie dla niepełnosprawnych II to dowód na to, że działania na rzecz osób z niepełnosprawnością mają sens – uczestnicy zadania zwiększyli bowiem swoje szanse i możliwości na rynku pracy i w życiu osobistym” – mówi Paweł Abucki, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie