Gala rozdania grantów Działaj Lokalnie 2020

Opublikowano: 13 lipca 2020

Gala wręczenia nagród w konkursie „Działaj Lokalnie” odbyła się 10 lipca br. w Hotelu Zawiercie. Jak zwykle było to wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zostali uhonorowani zwycięzcy tegorocznej edycji. Poznaliśmy ich historie oraz projekty, które będą realizować. W tym roku wszystkie projekty dotyczą walki z epidemią koronawirusa lub przeciwdziałania jej negatywnym skutkom. Grantobiorcy Programu Działaj Lokalnie, to ludzie z pasją, dbający o dobro i rozwój swojej małej ojczyzny.

Właśnie dlatego Centrum Inicjatyw Lokalnych jako Ośrodek Działaj Lokalnie od lat wdraża Program Działaj Lokalnie na terenach powiatu zawierciańskiego oraz myszkowskiego, ponieważ widać, że to naprawdę ma sens! Oczywiście udział poszczególnych grup w Programie oraz realizowanie projektów jest możliwe dzięki gminom, które tak chętnie partycypują w działaniach na rzecz dobra wspólnego.

Wśród przybyłych na galę gości znaleźli się: grantobiorcy, osoby związane ze szkolnictwem i kulturą, włodarze gmin: Ryszard Spyra – Burmistrz Miasta Poręba, Artur Janosik – Burmistrz Miasta i Gminy Pilica oraz przedstawiciele gmin: Katarzyna Dylewska – inspektor z Gminy Irządze, Adam Zaczkowski –  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków z Gminy Poraj, Izabela Churas – Dyrektor MGOPK z Koziegłów, Małgorzata Konarska – sekretarz z Gminy Włodowice oraz Karolina Matuszewska – Dyrektor MGOK z Ogrodzieńca.

Gości powitał Paweł Abucki – prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, który osobiście wręczył nagrody wszystkim zwycięzcom i pogratulował włodarzom gmin.

Galę poprowadził Bartosz Lachór – koordynator Programu „Działaj Lokalnie”, który w kilku zdaniach przypomniał zebranym jego ideę. Spotkanie zakończyło się szkoleniem, w trakcie którego grantobiorcy dowiedzieli się jakie działania powinni podjąć aby realizowane przez nich projekty były efektywne.

W konkursie nagrodzonych zostało 9 projektów nadesłanych przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. Rozdaliśmy granty o łącznej kwocie 41 800 złotych!

Przypominamy listę zwycięskich projektów:

  1. Miejsko-Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach, grupa nieformalna: Koło Aktywnych Kobiet z Lgoty Mokrzesz – „Historie nieznane a bliskie w Gminie Koziegłowy”
  2. MGOPK Ogrodzieniec, grupa nieformalna: Ogrodzienieccy Pasjonaci Kina – „Kino pod jurajskim niebem w Gminie Ogrodzieniec”
  3. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Aspera” – „Historia Gminy Poraj
  4. Stowarzyszenie Koło Aktywnych Kobiet „W KOBIETACH SIŁA” – „SPORT I WSPÓLNE SPOTKANIA LEKARSTWEM NA NUDĘ.”
  5. Stowarzyszenie „Himalaje Naszych Możliwości”  – „Podróżować każdy może”
  6. Gminny Ośrodek Kultury we Włodowicach, grupa nieformalna: Kulturalni – „Wspaniała historia, bezpieczna przyszłość”
  7. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PORAJU, grupa nieformalna: BIBLIOFILE – „KSIĄŻKA – NA KAŻDY CZAS „
  8. Ochotnicza Straż Pożarna w Porębie – „Wspólnie przeciw wirusowi”
  9. Ochotnicza Straż Pożarna Dzwonowice, grupa nieformalna: Koło Gospodyń Wiejskich Kidów – „Zapobieganie skutkom epidemii poprzez zakup bezdotykowych pojemników do dezynfekcji rąk oraz płynów”.

Program Działaj Lokalnie to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, a na terenie powiatu zawierciańskiego i myszkowskiego, wdrażany przez Centrum Inicjatyw Lokalnych.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie