Europejska mobilność seniorów drogą do rozwoju UTW

Opublikowano: 14 grudnia 2020

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych, w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach, realizuje projekt pn. „Europejska mobilność seniorów drogą do rozwoju UTW” (2020-1-PL01-KA104-081160) współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt realizowany jest w okresie 01.11.2020 – 31.01.2022.

Głównym celem projektu jest  zwiększenie kompetencji i umiejętności 24 przedstawicieli konsorcjum (m.in. kadry edukacyjnej i szkoleniowej) w zakresie prowadzonych przez siebie zajęć w celu podniesienia ich jakości oraz dostosowania do potrzeb i oczekiwań członków organizacji. Uczestnicy projektu wezmą udział w 10-dniowym kursie w Grecji z zakresu nauczania i włączania do programów kształcenia osób dorosłych przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym. W ramach projektu przewidziano dwie mobilności, każda dla 12 osób, które odbędą się w sierpniu i wrześniu 2021.

Cele szczegółowe projektu w stosunku do uczestników to m.in.:

  • nabycie nowej i podniesienie posiadanej wiedzy z obszaru zakresu nauczania przedmiotów związanych z kulturą, sztuką, sportem, zdrowiem, teatrem, muzyką i tańcem, językiem obcym i włączanie jej do uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych w poszczególnych sekcjach działających w organizacjach,
  • poprawa jakości pracy i działań na rzecz dorosłych słuchaczy organizacji,
  • poprawa znajomości języka angielskiego,
  • zwiększenie motywacji do dalszego uczestnictwa w kształceniu i satysfakcji z podejmowanych działań,
  • wzrost pewności siebie, pozwalającej na swobodne poruszanie się w krajach Unii Europejskiej,
  • wzrost świadomości międzykulturowej, nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych,
  • wzrost wiedzy dotyczącej realizacji projektów międzynarodowych.

Realizacja projektu będzie miała ogromny wpływ na organizacje w nim uczestniczące. Przede wszystkim zwiększy atrakcyjność placówek w zakresie organizacji działań edukacyjnych osób dorosłych. Znajomość przedmiotów nauczania seniorów w innym europejskim kraju pozwoli na poprawę jakości zajęć dla osób dorosłych. Nastąpi to poprzez wprowadzenie, włączanie metod, technik, elementów, nowej tematyki do programów zajęć zaczerpniętych od zagranicznego partnera. Udział w projekcie to doskonała okazja dla kadry do rozwinięcia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. To także szereg zdobytych nowych kompetencji. Dzięki uczestnictwu w zagranicznym kursie wzrośnie motywacja i kreatywność organizacji do podejmowania szerokiego wachlarza działań dostosowanych dla seniorów.

Poznanie nowego partnera przyczyni się do wzrostu świadomości międzykulturowej, pozwoli nawiązać nowe kontakty, które umożliwią aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Dla każdej z organizacji realizacja projektu do wzrost doświadczenia na polu współpracy międzynarodowej, zwiększenie jej wymiaru europejskiego.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie