Ekologia w oczach dziecka III – konkurs plastyczny

Opublikowano: 16 kwietnia 2018

Centrum Inicjatyw Lokalnych ogłasza konkurs plastyczny dla najmłodszych mieszkańców Gminy Zawiercie – przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Dzieci będą miały okazję poszerzyć swoją wiedzę ekologiczną i popisać się talentem plastycznym oraz kreatywnością. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Konkurs „Ekologia w oczach dziecka III” jest współfinansowany przez Gminę Zawiercie w ramach wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie Działań edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży, a także wśród osób dorosłych na terenie Gminy Zawiercie propagujące zasady utrzymania czystości i porządku.

Głównym celem zadania jest zainteresowanie mieszkańców miasta tematyką związaną z ochroną środowiska naturalnego, szczególnie utrzymaniem czystości i porządku. Cele szczegółowe dotyczą podniesienia poziomu wiedzy młodych mieszkańców naszego miasta w zakresie ochrony przyrody i wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego, postaw proekologicznych, podniesienia ich świadomości ekologicznej oraz zwiększenia aktywności twórczej i kreatywności. Edukacja ekologiczna jest bardzo istotnym elementem wychowania młodego pokolenia, a konkurs plastyczny w tym obszarze stanowi atrakcyjną formę przekazywania wiedzy,  pobudzającą wyobraźnię i zmuszającą do refleksji.

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki oraz uczniowie pierwszych trzech klas szkół podstawowych z Gminy Zawiercie. Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, farba plakatowa, tempera, akwarela, kolaż, wyklejanka, itp.). Format prac: A4-A2. Praca nie może być konstrukcją przestrzenną i powinna być przygotowana w jednym z trzech tematów:

1) Mój czysty świat

2) Dobre rady na odpady

3) Segregujesz – świat ratujesz

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście bądź przesyłką do biura Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu, ul. Polska 14 B (mapka: goo.gl/maps/uzSnDA7yq4u), w terminie do 30.05.2018 r.

Przewidziano atrakcyjne nagrody dla autorów najlepszych prac (m.in. książki, gry edukacyjne). Ponadto, każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. O wynikach konkursu oraz miejscu i trybie wręczenia nagród, szkoły i przedszkola biorące w nim udział, zostaną powiadomione mailowo. Poniżej można zapoznać się z regulaminem konkursu.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie