Ogłaszamy konkurs „Ekologia ubrana w słowa”

Opublikowano: 14 kwietnia 2022

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego są niezwykle ważne i stanowią niepisany obowiązek każdego mieszkańca Ziemi. Jak zachęcić innych do dbania o naturę, podejmowania działań o charakterze proekologicznym? W tym zakresie pomocne mogą okazać się krótkie, wierszowane utwory poetyckie!

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje zadanie pn. „Twórcza odsłona ekologii” współfinansowane ze środków Gminy Zawiercie. W ramach zadania przygotowaliśmy konkurs na wierszyk/rymowankę proekologiczną dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Zawiercia pn. „Ekologia ubrana w słowa”.

Głównym celem konkursu jest rozbudzenie wśród ww. grupy wiekowej zainteresowania tematyką ekologiczną, kształtowanie postaw proekologicznych, zachęcenie do odkrywania i wyrażania ekspresji twórczej poprzez słowo pisane. Laureaci oraz osoby wyróżnione, otrzymają nagrody rzeczowe, a ich twórczość znajdzie się w kolorowance ekologicznej, która zostanie wydana w ramach zadania.

Wymagania dotyczące przygotowania prac:

– prace powinny być przygotowane w formie wierszyka/rymowanki/innej formie literackiej/poetyckiej, która nie przekracza 500 znaków łącznie ze spacjami;

– treść wierszyka/rymowanki musi mieć zapis komputerowy;

– praca powinna stanowić autorską i indywidualną twórczość uczestnika;

– każda szkoła może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac indywidualnych, każde dziecko biorące udział w konkursie może przygotować tylko jedną pracę;

– prace na konkurs składane w imieniu dzieci przez szkoły powinny być przygotowywane na terenie placówek;

– prace muszą zawierać podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych regulamin oraz załączniki do regulaminu.

Konkurs trwa od 14.04.2022 roku do 22.04.2022 roku do godziny 15:00. Prace należy składać w biurze CIL, przy ulicy Polskiej 14B w Zawierciu w godzinach od 7:00 do 15:00 w dniach: 14,20-22.04.2022.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 67 020 14 lub adresem mailowym: hac@cil.org.pl.

Ubierz ekologię w słowa!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie