Czy warto angażować się w życie społeczne?

Opublikowano: 11 grudnia 2022

 

Czy warto angażować się w życie społeczne? To pytanie, nad którym debatowali 7 grudnia członkowie Zawierciańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach. Dyskusja została zrealizowana w ramach projektu „SOS-społecznie, obywatelsko, skutecznie”. Uczestnicy poznali zasady tzw. debaty oksfordzkiej, której głównym zadaniem jest dyskusja nad obraną teza. To jedno z ostatnich działań, realizowanych w ramach powyższego przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie realizowane jest do 31.12.2022 i zakończy się wydaniem gazetki „Aktywny Senior”.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie