Czas na debatę!

Opublikowano: 17 sierpnia 2022

Za nami pierwsza debata społeczna, zrealizowana w ramach projektu „SOS –społecznie, obywatelsko, skutecznie”. W działaniu, które odbyło się 11 sierpnia 2022 r. wzięli udział słuchacze Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Uczestnicy spotkania mieli okazję poznać formułę tzw. debaty oksfordzkiej, która jest szczególnym, sformalizowanym typem dyskusji dwóch drużyn – propozycji i opozycji – nad postawioną tezą, która powinna mieć postać zdania oznajmującego.

Uczestnicy debaty musieli wykazać się wysoką kreatywnością oraz trafnym dobrem argumentów. Przekonali się także, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – bez agresji, argumentów ad personam, z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, często odmiennych od naszych własnych.

W ramach projektu „SOS –społecznie, obywatelsko, skutecznie” odbędą się jeszcze dwie debaty społeczne, w których uczestniczyć będą słuchacze z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zawierciu oraz z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie