Aktywność fizyczna jako sposób wspierania dobrostanu fizycznego i psychicznego młodzieży – wymiana dobrych praktyk

2024-03-27T13:30:36+00:00

Holistyczne podejście do rozwoju człowieka jest niezwykle ważne. Nie od dziś wiadomo, że na dobrostan jednostki składają się zarówno jej funkcjonowanie w sferze psychicznej jak i fizycznej oraz to, że płaszczyzny te przenikają się i wzajemnie uzupełniają. Takie spojrzenie jest (...)