Aktywność fizyczna jako sposób wspierania dobrostanu fizycznego i psychicznego młodzieży – wymiana dobrych praktyk

Opublikowano: 31 października 2023

Holistyczne podejście do rozwoju człowieka jest niezwykle ważne. Nie od dziś wiadomo, że na dobrostan jednostki składają się zarówno jej funkcjonowanie w sferze psychicznej jak i fizycznej oraz to, że płaszczyzny te przenikają się i wzajemnie uzupełniają. Takie spojrzenie jest szczególnie istotne w przypadku młodych ludzi, którzy dopiero poszukują swojej ścieżki życiowej, potrzebują wsparcia, dobrej rady i drogowskazów.

Centrum Inicjatyw Lokalnych wraz z partnerami: The Starry Start of Talents Foundation z Bułgarii oraz Draculino Trinec z Republiki Czeskiej, realizują projekt pn. „Aktywność fizyczna jako sposób wspierania dobrostanu fizycznego i psychicznego młodzieży –  wymiana dobrych praktyk” w ramach akcji Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie młodzieży. Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy i doświadczenia organizacji uczestniczących na zasadach dobrych praktyk w zakresie działań na rzecz młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej jako formy wspierania dobrostanu psychicznego i fizycznego młodzieży.

Dzięki projektowi zostaną wypracowane wspólne działania i rozwiązania na rzecz aktywizowania młodzieży do partycypacji w życiu sportowym i społecznym, w tym młodzieży z mniejszymi szansami w swoich krajach i krajach UE. W ramach przedsięwzięcia zostaną zorganizowanie trzy mobilności: do Czech, Bułgarii oraz Polski. Każde ze spotkań stanie się szansą na to, aby w realny sposób przyczynić się do poprawy jakości funkcjonowania młodych Europejczyków, zwrócenia uwagi na ważność holistycznego spojrzenia na rozwój człowieka oraz wypracowania działań, dzięki którym młodzież będzie mogła pełniej uczestniczyć w życiu sportowym i społecznym.

Projekt jest realizowany w okresie od 31.10.2023 do 30.10.2024 r.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie