Aktywny cyber-senior

Opublikowano: 14 listopada 2018

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczyna realizację projektu mobilnościowego pn. „Aktywny cyber – senior” przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Edukacja dorosłych. Projekt jest realizowany w konsorcjum z Zawierciańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku (ZUTW) oraz Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Łazach (UTWŁ).

Projekt realizowany będzie w okresie 01.08.2018-31.07.2019. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kadry edukacyjnej 26 przedstawicieli konsorcjum, w skład którego wchodzą przedstawiciele FCIL, ZUTW oraz UTWŁ. Nabycie umiejętności zarządzania mediami komunikacyjnymi przyczyni się do zwiększenia skuteczności działań każdej z organizacji, do poszerzenia grona ich odbiorców oraz uczestników działań, jak również wzmocni nowoczesny wymiar konkurencyjności organizacji poprzez aktywne uczestnictwo w przestrzeni Internetu.

Przedstawiciele trzech organizacji odbędą zagraniczny kurs na Teneryfie z zakresu wykorzystania nowych technologii i mediów społecznościowych w terminach: I grupa 25.11.2018 – 03.12.2018, II grupa 03.03.2019 – 11.03.2019. Organizacją pobytu zajmie się partner projektu – firma IFOM mająca swoją siedzibę we Włoszech.

Wyjazd na kurs zostanie poprzedzony przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. Wsparcie językowe pozwoli bliżej poznać słownictwo oraz zwroty niezbędne w codziennym komunikowaniu się. Celem wsparcia kulturowego jest przybliżenie tematyki związanej z obyczajowością, kulturą, kuchnią oraz zwyczajami panującymi w Hiszpanii. Wsparcie pedagogiczne ma z kolei na celu integrację grupy, doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, przygotowanie do pobytu w odmiennych warunkach, w obcym międzynarodowym środowisku.

Z osobami wyjeżdżającymi na kurs zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nowe umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas kursu zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność, certyfikaty wystawione przez organizację partnerską.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, kieszonkowe, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie