Aktywni Inicjatorzy Zmian – podsumowanie projektu

Opublikowano: 6 kwietnia 2023
Młodzi zawiercianie pokazali, że potrafią inicjować zmiany!
Z uczestnikami projektu „Aktywni Inicjatorzy Zmian” spotkaliśmy się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Heleny Malczewskiej w Zawierciu, aby podsumować działania zrealizowane w ramach projektu. Uczestnicy wprowadzili widoczne zmiany w swoich szkołach, dlatego w pełni zasłużyli na wyrazy uznania! Spotkanie zakończyło realizację projektu, a po części oficjalnej uczniowie II LO oprowadzili pozostałych uczestników po szkole i zaprezentowali zrealizowane w ramach projektu inicjatywy.
Dziękujemy za zaangażowanie w projekt! Mamy nadzieję, że to dopiero początek waszych społecznych inicjatyw!
Projekt realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie