„Aktywne odkrywanie uroków Jury”

Opublikowano: 22 maja 2023

Centrum Inicjatyw Lokalnych w okresie 20.02 – 31.10.2023 realizuje zadanie publiczne pn. „Aktywne odkrywanie uroków Jury”, współfinansowane ze środków Gminy Zawiercie.

W ramach projektu odbędą się rajd rowerowy oraz rajd pieszy nordic walking. Planowany przebieg trasy: Zawiercie-Ogrodzieniec-Krępa-Zawiercie. Według założeń w każdym z rajdów weźmie udział ok. 20 osób – mieszkańców Gminy Zawiercie.

Rajd pieszy odbędzie się w dn. 07.06.2023 r. Formularze zgłoszeniowe po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać mailem na adres: matyja@cil.org.pl lub złożyć osobiście w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Polska 14b, Zawiercie do dn. 01.06.2023 r.

Rajd rowerowy odbędzie się we wrześniu 2023 r. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Podczas rajdów zostanie zorganizowane ognisko, a uczestnikom otrzymają poczęstunek.

Głównym celem zadania jest popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie zainteresowania mieszkańców Zawiercia turystyką, krajobrazem, rozwijaniem swojej wiedzy o otaczającym nas dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym i historycznym. W związku z tym podczas rajdów odbędą się prelekcje na temat aktywnych form spędzania czasu, propagowania zdrowego stylu życia oraz zasad bezpieczeństwa w podróży.

Jura Krakowsko- Częstochowska to jeden z najbardziej malowniczych obszarów nie tylko w Polsce, ale i na świecie, i to tutaj przebiega najbardziej znany szlak rowerowy i pieszy – Szlak Orlich Gniazd. Nasz projekt skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, ale nie tylko – zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Zawiercie, którym wszelka aktywność fizyczna i kontakt z naturą pozostają bliskie sercu. Jest to także nasza odpowiedź na potrzebę zwiększenia zainteresowania lokalnej społeczności sportem, turystyką oraz szerzeniem wiedzy na temat tutejszego regionu.

Więcej informacji o zadaniu publicznym można uzyskać w biurze CIL, ul. Polska 14 B, Zawiercie,
e-mail: matyja@cil.org.pl, tel. 32 670 20 14.

 

 

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie