Akcja motywacja – szkolenia, kultura, działanie

Opublikowano: 6 października 2022

 

Tolo – niewielki kurort letniskowy położony w Grecji, na terenie Argolidy. To właśnie tam realizowana jest mobilność w ramach akredytacji przyznanej Fundacji Centrum Inicjatyw Lokalnych w Zawierciu. Kadra zarządzająca FCIL, Koziegłowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach w okresie od 3.10.2022 do 14.10.2022 będzie podnosić swoje kompetencje w zakresie zarządzania zespołem, motywowania współpracowników do działania, tworzenia gier zespołowych.

Za uczestnikami już pierwsze warsztaty, podczas których poznali m.in.:

– hierarchię potrzeb Abrahama Maslowa stanowiącą teorię motywacji, która mówi, iż zachowanie jednostki warunkowane jest pięcioma kategoriami ludzkich potrzeb: fizjologicznej, bezpieczeństwa, miłości i przynależności, szacunku oraz samorealizacji; dlatego też tak ważne jest, aby zaspokajać potrzeby niższego rzędu, co pozwoli na realizowanie potrzeb wyższego rzędu, które pozwalają człowiekowi rozwijać się, motywować do działania;

– dwuczynnikową teorię motywacji Frederica Herzberga, która wskazuje na to, iż w miejscu pracy istnieją oddzielne zestawy wzajemnie wykluczających się czynników powodujących satysfakcję z pracy lub niezadowolenie; w tej teorii kluczowe jest występowanie dwóch czynników: motywujących, które sprawiają, że pracownicy pracują ciężej oraz higienicznych, które otaczają pracę, a brak odpowiednich warunków higienicznych sprawia, iż spada motywacja do działania;

– różne rodzaje motywacji, w tym: pozytywną – stwarzającą pracownikowi perspektywy i negatywną – stwarzającą poczucie zagrożenia; wewnętrzną – wynikającą z jednostki, jej celów oraz dążeń oraz zewnętrzną – wynikająca z oddziaływania środowiska, innych ludzi, możliwości odniesienia korzyści materialnych lub niematerialnych.

Podczas warsztatów uczestnicy poruszyli również tematykę tzw. wyuczonej bezradności, czyli utrwalenia przekonań o braku związku przyczynowo-skutkowego między własnym działaniem a jego konsekwencjami. Wyuczona bezradność może mieć głęboki wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie. Osoby, które doświadczają wyuczonej bezradności, mogą również doświadczać objawów depresji, podwyższonego poziomu stresu i mniejszej motywacji do dbania o swoje zdrowie fizyczne. Dzięki współdziałaniu i burzy mózgów, uczestnicy opracowali sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w sferach swoich aktywności.

Poza tym uczestnicy starają się poznawać grecką kulturę, język, kuchnię, co stanowi wartość dodaną projektu. Partnerem projektu jest firma Knowledge, Health & Education z Grecji.

Numer projektu: 2021-1-PL01-KA121-ADU-000010600

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie