Młodzi inicjatorzy zmian

Opublikowano: 3 kwietnia 2022

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych, potęgą mediów, wolontariatem, rolą lidera nie stanowią już odległej, nieznanej tematyki dla młodzieży z Miasto Zawiercie!
Centrum Inicjatyw Lokalnych realizuje projekt pn. „Aktywni inicjatorzy zmian” w ramach programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. W działaniu biorą udział uczniowie z zawierciańskich szkół średnich, w tym z:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Heleny Malczewskiej,
  • I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Zawierciu,
  • Technikum nr 4 – Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu,
  • Zespół Szkół im. Xawerego Dunikowskiego w Zawierciu.

Zdobywają oni wiedzę w ww. obszarach przygotowują się do stworzenia własnych, młodzieżowych inicjatyw.
Celem projektu jest przede wszystkim zwiększenie aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego, w szczególności wśród osób młodych, wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego.
Przed nami jeszcze kilka spotkań z zawierciańskimi, aktywnymi inicjatorami zmian. Do zobaczenia!

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie