15 listopada dniem Kongresu Zdrowia Seniorów

Opublikowano: 29 października 2021

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych przygotowuje się do organizacji „Kongresu Zdrowia Seniorów”. Już dziś wiemy, że odbędzie się on 15 listopada 2021 roku w godzinach 10:00 – 13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

Kongres Zdrowia Seniorów jest kolejną okazją do odpowiedzenia sobie na pytanie: Jaką chcemy mieć starość? A także: Co możemy zrobić, żeby była szczęśliwa? Kongres Zdrowa Seniorów ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców powiatu zawierciańskiego.

Na Kongres zostaną zaproszeni m.in. członkowie Zawierciańskiego Uniwersytet III Wieku, Uniwersytetu III Wieku w Łazach, Rady Seniorów. W spotkaniu będą mogli również uczestniczyć inni mieszkańcy gminy i powiatu zawierciańskiego zainteresowani profilaktyką zdrowotną wśród osób po 60 roku życia.

Seniorzy będą mieli możliwość podniesienia swojej wiedzy na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywizacji społecznej, a także form aktywnego spędzania wolnego czasu. Potrzeba realizacji Kongresu wynika z braku dostępu tych osób do wiedzy dotyczącej tego tematu, która pozwoliłaby im skutecznie i świadomie dbać o kondycję własnego ciała i zdrowie.

Dyskusje prowadzone podczas Kongresu przez zaproszonych gości, będą istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej tematy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się. W czasie Kongresu będzie kontynuowana debata o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Włączona zostanie także dyskusja na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywnego spędzania czasu, ochrony zdrowia.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie