14 lipca dniem Kongresu Zdrowia Seniorów

Opublikowano: 7 lipca 2022

Centrum Inicjatyw Lokalnych zaprasza do udziału w „Kongresie Zdrowia Seniorów dla zdrowia fizycznego i psychicznego”. Kongres odbędzie się w 14 lipca 2022 roku w godzinach 10:00 – 15:00 w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” im. Adama Mickiewicza w Zawierciu.

Kongres ma charakter otwarty. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Zawiercie oraz całego powiatu zawierciańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+ zainteresowanych profilaktyką prozdrowotną. W Kongresie wezmą udział m.in. członkowie Zawierciańskiego Uniwersytet III Wieku, Uniwersytetu III Wieku w Łazach, Powiatowej Rady Seniorów.

Podczas Kongresu seniorzy będą mieli możliwość podniesienia swojej wiedzy na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywizacji społecznej i zawodowej, a także form aktywnego spędzania wolnego czasu. Kongres pozwoli na integrację środowiska 60+, propagowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki prozdrowotnej, zwrócenie uwagi na problematykę zdrowia fizycznego i psychicznego wśród osób starszych w kontekście pandemii COVID-19 i wskazanie sposobów minimalizowania jej negatywnym skutkom.

W trakcie Kongresu zostaną wygłoszone prelekcje m.in. w zakresie zasad postępowania w hipo i hiperglikemii, o tematyce związanej z obrzękami, porady dietetyków. Będzie istniała także możliwość wykonania podstawowych badań i konsultacji lekarskich.

Dyskusje prowadzone podczas Kongresu przez zaproszonych gości, będą istotne dla prawidłowego funkcjonowania polityki senioralnej tematy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej i aktywnego starzenia się, problematyki zdrowia fizycznego i psychicznego w kontekście pandemii COVID-19, zostaną też przedstawione sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii w odniesieniu do zdrowia seniorów. W czasie Kongresu będzie kontynuowana debata o współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Włączona zostanie także dyskusja na temat żywienia i zdrowego stylu życia, sposobów aktywnego spędzania czasu, ochrony zdrowia.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie