Zawiercianie na szlaku

Opublikowano: 9 czerwca 2021

Fundacja Centrum Inicjatyw Lokalnych uzyskała dofinansowanie z Gminy Zawiercie na realizację zadania publicznego pn. „Zawiercianie na szlaku”.

Głównym celem zadania jest popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu, zwiększenie zainteresowania mieszkańców turystyką, krajoznawstwem, rozwijaniem swojej wiedzy o otaczającym nas dziedzictwie kulturowym, przyrodniczym, historycznym.  Z powyższego celu głównego wynikają cele szczegółowe:

  • wzrost wiedzy na temat regionu pod względem historycznym, geograficznym, kulturowym, turystycznym,
  • wzrost wiedzy o atrakcjach krajoznawczo-turystycznych regionu,
  • wzrost świadomości społecznej w zakresie roli i wartości krajoznawczo-turystycznych regionu,
  • zwiększenie aktywności turystycznej lokalnej społeczności,
  • wzrost wiedzy dotyczącej ochrony przyrody, zależności stanu środowiska od działalności człowieka.

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez organizację rajdu rowerowego po najbliższej okolicy. Zadanie jest kierowane do mieszkańców Gminy Zawiercie, w szczególności dzieci i młodzieży. Rajd będzie organizowany w lipcu 2021 r. O dokładnej dacie rajdu Organizator poinformuje na stronie internetowej.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie