Szlakiem historii Warszawy

Opublikowano: 8 maja 2018

20 kwietnia Centrum Inicjatyw Lokalnych rozpoczęło realizację zadania pn. „Szlakiem historii Warszawy”. Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Zawiercie w ramach wspierania realizacji zadania publicznego w zakresie Wspierania przedsięwzięć dla dzieci i młodzieży z zakresu turystyki z wykorzystaniem aktywnych form spędzania wolnego czasu.

W ramach zadania zorganizowany zostanie wyjazd do Warszawy dla 40 osób w wieku 15-20 lat mający na celu poznanie historii jednego z najstarszych miast Polski. Założeniem projektu jest zwiększenie motywacji młodych osób do aktywnego spędzania czasu wolnego, podniesienie kompetencji kulturowych uczniów oraz poziomu integracji społecznej. W planach wycieczki jest zwiedzenie m.in. Zamku Królewskiego, Placu Zamkowego, Pałacu Kultury i Nauki, Kolumny Zygmunta, Pomniku Małego Powstańca.

Projektem zostali objęci uczniowie dwóch szkół z terenu Gminy Zawiercie, tj. uczniowie Zespołu Szkół im. X. Dunikowskiego oraz Zespołu Szkół im. O. Langego. Osoby zainteresowane wyjazdem mogą zgłaszać  chęć udziału w projekcie za pomocą formularza zgłoszeniowego, który należy złożyć w sekretariacie szkoły, w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Polskiej 14B w Zawierciu bądź mailowo na adres cil@cil.org.pl. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców na udział w projekcie.

Wzór zgłoszenia oraz pisemnej zgody rodziców na udział w projekcie osób niepełnoletnich,  dostępny w sekretariacie szkoły oraz w biurze Centrum Inicjatyw Lokalnych przy ul. Polskiej 14B w Zawierciu. Rekrutacja trwa od 30 maja 2018 r. do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące projektu znajdą Państwo w załączonym regulaminie.

Przeczytaj poprzednie artykuły na stronie